Privatisering av vannressursene: Hvem eier vannet?

I Norge har vi en tendens til å tro at rent vann nærmest er en menneskerett. Dessverre er det sterke grupperinger som gjør alt de kan for å forhindre at mange mennesker får fri tilgang på vann.

Det er ikke alle steder at det er like enkelt å få gjennomslag for at vannet skal tilhøre felleskap. Store multinasjonale selskaper bidrar til utviklingen ved å spekulere i vann.

En kamp for rettferdighet

Når man tar noe for gitt så øker risikoen for at man mister det. Vann er noe vi er vant til å se på som en grunnleggende rettighet. Dessverre er mange mennesker nødt til å kjemp for det vannet som bør tilhøre fellesskapet. Gjennom historien har man sett flere forsøk på å kommersialisere drikkevannet i forskjellige u-land. Dette har skapt sterke reaksjoner. Dessverre finnes det flere andre måter å utnytte vannet på som skader fattige mennesker.

Nestle om vann

Et av de selskapene som er mest kjent for å utnytte vannressursene er Nestle. Toppsjefen i selskapet har til og med uttalt at vann aldri bør være gratis. Dette er et syn som har møtt sterk motstand fra mange hold. Dette multinasjonale selskapet tjener milliarder på å selge vann fra California og andre steder på flaske. Mange har tidligere hevdet at vannkrisen i delstaten har direkte sammenheng med denne vannproduksjonen. Dessverre finnes det mange flere store selskaper som utnytter lokalt vann på denne måten. Det triste er at man ofte kjøper et produkt som ikke er noe bedre enn vannet i springen. Likevel betaler man en høy pris for et produkt som i utgangspunktet burde være gratis.

Fellesskapets verdier

Vann er en grunnleggende ressurs som alltid bør eies av fellesskapet. Det er ikke overraskende at eliten og de store selskapene forsøker å tilrane seg denne ressursen. Derfor er det viktig at folk står sammen, og kjemper kampen mot de som forsøker å gjøre vann til et kommersielt produkt. Vann er livsviktig, og bør være tilgjengelig for alle. Det er skummelt å tenke på at noen er villig til å utnytte andre ved å ta fra de vannet. Heldigvis er vann fortsatt noe som alle har tilgang på i Norge. Dessverre er dette ikke alltid tilfellet i den tredje verden. Derfor er det viktig å støtte opp om deres kamp når de kjemper for retten til vann.

Kommersialiseringen av vann som et produkt har skapt tvil om hvem som eier vannet. Tidligere var det en selvfølge at vann alltid tilhører fellesskapet. I dag ser man at offentlig eierskap av vann er under press fra store multinasjonale selskaper. Det blir stadig viktigere å tydeliggjøre at vann er noe vi alle har krav på. Dette er en av få naturressurser som aldri bør eies av private aktører. Flere steder i verden har man sett at finanseliten har forsøkt å overta kontrollen over drikkevannet til befolkningen. Nordmenn må være på vakt, og innse at også vårt vann kan bli utsatt for denne typen angrep i fremtiden. Vann bør alltid være en rettighet i hele verden.

Privacy Policy