Ny fransk revolusjon: Attac er bevegelsen som begynner å tiltrekke seg internasjonal oppmerksomhet. Hvordan startet det hele? Hva er ideen bak?

Attac er en organisasjon som kjemper for økonomisk rettferdighet i verden. Denne unge bevegelsen viser at det er håp for en bedre verden.

Organisasjonen har opplevd stor vekst både i Norge og utlandet. Dette er en internasjonal organisasjon som har avdelinger i over 40 land.

En oppfordring

Attac ble startet som en respons på en oppfordring fra den franske avisen Le Monde. I en artikkel ble leserne bedt om å starte opp en organisasjon for å kjempe for skatt på valutatransaksjoner. Dette førte til at noen ildsjeler startet opp Attac i 1998. Det gikk ikke lang tid før organisasjonen vokste ut av Frankrike, og spredte seg til andre europeiske land.

Viktig kampsak

Den viktigste kampsaken til Attac er altså skattlegging av valutatransaksjoner. Bakgrunn for dette er alle problemene som oppstår på grunn av valutaspekulasjon. Denne spekulasjonen skaper finansielle kriser som går utover folk flest. Dette er noe som Attac ønsker å hindre ved å innføre en skatt som svir for spekulantene. Da kan man endelig få slutt på dette kyniske spillet som skader mennesker over hele verden. Tiden er overmoden for hardere tiltak overfor valutaspekulantene.

Økonomisk rettferdighet

Attac er også opptatt av andre politiske saker. Først og fremst handler dette om å skape en bedre verden for alle. Attac mener blant annet at de rike landene stadig får en større del av rikdommen i verden. Den vestlige verden utnytter u-landene for å skaffe seg et enda større økonomisk forsprang. Dette er dårlig nytt for verdens fattige, og Attac er derfor svært kritiske til utviklingen. Organisasjonen kjemper også hardt for å bekjempe skatteparadiser. De statene som befinner seg i denne kategorien bidrar til mer urettferdighet i verden. De hjelper store multinasjonale selskaper med å slippe unna skatt i andre land. Dette gjør at disse gigantiske bedriftene i mange tilfeller nærmest blir som nullskatteytere å regne. Det er viktig at det finnes en organisasjon som er villig til å utfordre disse strukturene.

Modige stemmer

Attac er en organisasjon som består av mange modige mennesker. De tør å snakke eliten imot, og er ikke redd for å gå i krig med finansbransjen. Multinasjonale selskaper gjør alt de kan for å opprettholde de skjeve maktstrukturene som undertrykker de svake i verden. Derfor er det fantastisk at noen tør å gå i mot disse selskapene. Det er ofte vanskelig å stå opp mot så sterke grupperinger, men Attac viser at de tør å kjempe for det de tror på. Denne organisasjonen er ikke redd for virkemidlene til finanseliten.

Attac har potensiale til å kjempe frem en revolusjon innenfor internasjonal politikk. Organisasjonen er avhengig av at enda flere engasjerer seg. En stor bevegelse kan skape endringer som endelig gjør noe med urettferdigheten som preger verden. Valutaspekulasjon skaper finansiell kriser som mange uskyldige taper på. En skatt på valutatransaksjoner vil sette en effektiv stopper for denne typen uetiske investeringer. Attac er organisasjonen som kan kjempe frem en ny internasjonal skattepolitikk.

Privacy Policy