Kissingers krigsforbrytelser

Amerikanerne er eksperter på å skjule sine egne krigsforbrytelser. Henry Kissinger burde vært stilt for retten, og holdt ansvarlig for sine forbrytelser.

USA har stått for mange udemokratiske inngrep i andre stater gjennom årene. I Chile vil man aldri glemme den dagen da amerikanerne valgte å blande seg inn.

Et brutalt kupp

Kissinger var en amerikansk sikkerhetsrådgiver, og hovedarkitekten bak kuppet i Chile i 1973. Amerikanerne støttet de militære kuppmakerne med både penger og våpen. Målet var å avsette den demokratisk valgte presidenten, Salvador Allende. Den sosialistiske politikeren ble nemlig sett på som en trussel mot amerikanske interesser. Bare tanken på nasjonalisering gjorde at man var villig til å se bort fra demokratiske verdier. Mange ble drept som en konsekvens av Kissinger sin onde plan.

Økonomisk motiver

Det var de store multinasjonale selskapene som hadde mest å tape på at Allende kom til makten. Nasjonalisering og mindre handel mellom USA og Chile kunne føre til store økonomiske tap. Da var det ikke lenger så viktig hva folket i Chile mente om saken. Kissinger valgte å støtte de udemokratiske kreftene som ikke brydde seg om frie valg eller de menneskelivene som gikk tapt. Dette viser dobbeltmoralen i den amerikanske utenrikspolitikken. Man forsøker å fremstå som velmenende, men velger alltid ut i fra det de tror er egne interesser. Kissinger og andre er bare nyttige idioter som jobber for agendaen til storkapitalen. I realiteten er USA en supermakt som blir styrt av finanseliten, bankene og andre rike mennesker som samarbeider om å fremme globaliseringen. Disse hemmelige nettverkene er villig til å gjøre hva som helst for å få gjennom sin agenda. De vil tjene penger, og det er ikke viktig hva som må til for å oppnå dette.

Andre forbrytelser

Henry Kissinger var involvert i amerikansk utenrikspolitikk allerede før han fikk en formel rolle. Han var involvert i planleggingen av den amerikanske strategien i Vietnam-krigen. Han var også ansvarlig for bombing og andre krigsforbrytelser i Kambodsja. Dette førte til at mange uskyldige mennesker mistet livet. Dessverre var det ingen som brydde seg om disse menneskene. De ble sett på som naturlige offer i kampen mot det onde.

Aldri stilt for retten

Dessverre var Kissinger på elitens side. Han var amerikansk sikkerhetsrådgiver, og senere minister. Dette gjorde at han ble tilnærmet uangripelig på tross av at han begikk alvorlige forbrytelser. Det er trist å se hvordan slike personer går fri fordi de er på riktig side. Når andre begår krigsforbrytelser så blir de stilt for retten og dømt. Det er nesten ikke mulig å snakke om amerikanske krigsforbrytelser, og bli tatt på alvor. USA kontrollerer verden, og gjør stort sett som de vil.

Henry Kissinger er en krigsforbryter som har skylden i at mange menneskelivet er gått tapt. Gjennom karrieren viste han en forakt mot grunnleggende humane verdier. Dessverre kan det se ut som Kissinger aldri vil bli stilt til ansvar for de katastrofale valgene han gjorde.

Privacy Policy