blir Amerika hatet?

Mange amerikanere kan ikke begripe hvorfor verden har så mye imot landet deres. Det er liten tvil om at USA har vekket verdens vrede gjennom historien.

Det er ikke rart at man får verden rundt seg når man blander seg inn i alt som skjer i verden. USA har skapt store problemer over hele verden.

Imperialistisk politikk

USA er først og fremst kjent for en imperialistisk politikk som handler om å kontrollere andre stater. Dette skjer først og fremst gjennom press og trusler mot svakere stater. De ønsker å ha en hånd med på rattet i alt som skjer. Først og fremst handler dette om å utøve makt der de ikke burde ha blandet seg inn. Det er ikke overraskende at så mange hater USA med tanke på den negative påvirkningen landet har hatt på verden.

Ansvarlig for mange kriger

USA har også stått bak mange kriger gjennom historien. De fleste kjenner til moderne eksempler som Libya og Irak-krigen. Det er viktig å huske på at dette er et historisk mønster som har vært tydelig over tid. USA er en bølle som ikke er redd for å bruke makt. I de fleste tilfeller så skaper disse krigene katastrofale situasjoner. Det er bare å se på hvordan ting har utviklet seg i Irak og Afghanistan de siste årene. USA har bare gjort at problemene i regionen har eskalert. Det er ikke vanskelig å forstå den store motstanden man har sett mot disse krigene i andre deler av verden.

Støtter finanseliten

USA er ikke bare en aggressiv supermakt. Landet støtter også opp om finanseliten, og den makten de utøver i verden. Ingen amerikanske presidenter har vært villige til å følge en finger for og stoppe de hemmelige nettverkene som styrer verden. De store bankene og multinasjonale selskapene slipper unna med hva som helst. Myndighetene i USA støtter dem uansett hvilke maktovergrep de utfører.

Skaper fiendebilder

Amerikansk propaganda er sentral i å skape uriktige fiendebilder av andre stater. De står for en politikk som i stor grad handler om å svarmale andre. Dermed får de befolkningen i disse landene mot seg. De bidrar også her til at hatet mot USA bare øker. Det er mange stater som har blitt utsatt for denne typen urettferdig propaganda fra USA. Dessverre er de ofte maktesløse i møte med en supermakt.

USA har bidratt til å skape konflikter i verden i lang tid. De har selv startet kriger, og støttet andre sine kriger. Samtidig utnytter de mindre stater, og presser land over hele verden til å støtte deres agenda. USA er en utenrikspolitisk bølle som har mange fiender. Med en slik imperialistisk og utnyttende politikk så er det ikke rart at mange hater USA. Amerikanerne har selv skapt denne situasjonen, og har hele ansvaret for hvorfor landet deres blir hatet.

Privacy Policy