Velkommen til Ertresvaag.net

Det er vanskelig å vite hva man skal tro på i en verden der virkeligheten blir fremstilt som noe helt annet enn hva den er. Ertresvaag.net er et nettsted som forsøker å avdekke sannheten, og presentere faktainformasjon som mediene ikke er villige til å omtale.

Verden blir styrt av en elite som ikke er redd for å benytte propaganda for og undertrykke befolkningen. På denne nettsiden vil vi vise hva som er sannheten bak all den feilinformasjonen som spres i mediene.

Sterke nettverk

Har du noen gang lurt på hvor stor makt finanssektoren og multinasjonale selskaper har? Alle vet at de er mektige, men de færreste innser hvor stor innflytelse de har. Eliten går sammen i store nettverk som nesten ingen vet om. Her samarbeider de om å styre verden i det skjulte. Når en avgjørelse blir truffet av FN, WTO, EU eller en stat, så er det ofte noen andre som står bak. Disse elitistene møtes på hemmelige konferanser, og møter som ikke er kjent for offentligheten. Her fordeler de fordeler, og sikrer seg enda større makt. Disse menneskene skyr ingen midler for å få kontroll over viktige prosesser. I sentrum er pengene, finanseliten og villige politikere.

Alternativ informasjon

Her på nettsiden vil vi presentere alternativ informasjon som ikke er påvirket av elitens interesser. Vi vil gå bak nyhetene, og se på hva som faktisk er sant. I Norge finnes det dessverre ingen andre medier som er villig til å vise hva som faktisk skjer i verden. Ingen tør å eksponere eliten, og hva de gjør med livene til mennesker over hele verden. Derfor er det vår plikt å stå opp for innbyggerne, og vise hva som skjer, og hvorfor det skjer. Vi tror at det er mange mennesker som ønsker å vite mer om hva som egentlig skjer. Disse vil nå få et sted å gå til for faktabasert informasjon. Her på Ertresvaag.net vil vi presentere sannheten, og ikke det eliten vil vi skal tro.

Politisk dekning

Vi vil i stor grad dekke de politiske prosessene både på nasjonalt og internasjonalt nivå. Disse har stor påvirkning på hverdagen for de fleste. Slike prosesser er også et direkte resultat av hva eliten bestemmer seg for å gjøre. Derfor vil dette være vårt viktigste fokusområde her på Ertresvaag.net. Samtidig vil vi selvsagt dekke andre områder som vi oppfatter som interessante.

Ta kontakt

Vi tar imot alle tips med glede. Vi er et uavhengig nyhetsmedium som er avhengig av informasjon fra publikum. Slike tips gir oss større forutsetninger for å avsløre maktovergrep, og andre ting som vanlige medier ikke dekker. Det beste er å sende oss et tips på e-post. Uansett hva det gjelder så blir vi glade for å motta informasjonen.

Vi lever i en verden der nyhetene ikke representerer virkeligheten. På denne nettsiden ønsker vi å skape en motvekt til den tradisjonelle pressen. I våre nyhetssaker vil vi se på hvem som egentlig styrer prosessene i samfunnet. Vi nekter å se på at eliten slipper unna med å undergrave vårt demokratiske samfunn!

Privacy Policy